Đổi thẻ cào

LƯU Ý:

  • Sai mệnh giá mất thẻ
  • Sai số seri không hỗ trợ
  • Không nhận API game bài, cổng game bài cố tình đấu api sẽ bị khóa

Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng Tại đây

Form đổi thẻ:
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 16.7 % 17.7 % 18.7 % 16.5 % 16.5 % 16.7 % 16.7 % 17.7 % 17.8 %
Đại lý 16.2 % 17.2 % 18.2 % 16 % 16 % 16.2 % 16.2 % 17.2 % 17.3 %
Nhà phân phối 15.7 % 16.7 % 17.7 % 15.5 % 15.5 % 15.7 % 15.7 % 16.7 % 16.8 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 19.8 %
Đại lý 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 19.3 %
Nhà phân phối 13.7 % 13.7 % 13.7 % 13.7 % 13.7 % 13.7 % 13.7 % 13.7 % 18.8 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 22.2 % 22.2 % 22.2 % 21.7 % 20.7 % 19.2 % 18.7 % 18.7 % 24 %
Đại lý 21.7 % 21.7 % 21.7 % 21.2 % 20.2 % 18.7 % 18.2 % 18.2 % 23.5 %
Nhà phân phối 21.2 % 21.2 % 21.2 % 20.7 % 19.7 % 18.2 % 17.7 % 17.7 % 23 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 21.2 % 21.2 % 21.2 % 21.2 % 21.2 % 21.2 % 21.2 % 21.2 % 19 %
Đại lý 20.7 % 20.7 % 20.7 % 20.7 % 20.7 % 20.7 % 20.7 % 20.7 % 18.5 %
Nhà phân phối 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 20.2 % 18 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 15.9 % 15.9 % 16.7 % 15.9 % 15.9 % 15.9 % 16.7 % 15.9 % 15.9 %
Đại lý 15.4 % 15.4 % 16.2 % 15.4 % 15.4 % 15.4 % 16.2 % 15.4 % 15.4 %
Nhà phân phối 14.9 % 14.9 % 15.7 % 14.9 % 14.9 % 14.9 % 15.7 % 14.9 % 14.9 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 19 % 15.1 % 28 % 15.1 % 15.1 % 15.1 % 17 % 15.1 % 29 %
Đại lý 18.5 % 14.6 % 27.5 % 14.6 % 14.6 % 14.6 % 16.5 % 14.6 % 28.5 %
Nhà phân phối 18 % 14.1 % 27 % 14.1 % 14.1 % 14.1 % 16 % 14.1 % 28 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 19.8 % 19.8 % 19.4 % 19.8 % 19.8 % 19.8 % 19.4 % 19.8 % 19.8 %
Đại lý 19.3 % 19.3 % 18.9 % 19.3 % 19.3 % 19.3 % 18.9 % 19.3 % 19.3 %
Nhà phân phối 18.8 % 18.8 % 18.4 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.4 % 18.8 % 18.8 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 15.7 % 15.7 % 16 % 15.7 % 15.7 % 15.7 % 15.7 % 15.7 % 15.7 %
Đại lý 15.2 % 15.2 % 15.5 % 15.2 % 15.2 % 15.2 % 15.2 % 15.2 % 15.2 %
Nhà phân phối 14.7 % 14.7 % 15 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master, Paypal, Coins, PM, Webmoney. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điện chỉ email của bạn.

Hãy đăng ký và xác thực tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi của TheDienTu. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ 24/7. Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ vui lòng chát trực tiếp trên web hoặc gửi email liên hệ.